desbroce-manual-mvmc-cedeira

Desbroce manual en MVMC de Cedeira e Padróns para prevención incendios

Tratamentos silvícolas para a prevención contra incendios forestais mediante a creación de devasas verdes nos MVMC de Padróns e Cedeira, concellos de Ponteareas e As Neves. (Cumprimento do art. 26 da Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público).

Desbroce manual en MVMC de Cedeira e Padróns para prevención incendios Leer más »